03.03.2024

Beseda predsednika kluba 2020 - 2021

Spoštovane članice in člani ter prijatelji kluba, pred enim letom si nismo mogli niti predstavljati, kakšni izzivi nas bodo pričakali v...

Spoštovane članice in člani ter prijatelji kluba,

pred enim letom si nismo mogli niti predstavljati, kakšni izzivi nas bodo pričakali v letu 2020. Iz sosednjih držav se je konec februarja razširil corona virus tudi v Slovenijo in kot smo spoznali to jesen ob razmahu drugega vala je bilo naše veselje ob navidezni zmagi nad boleznijo Covid – 19 v juniju preuranjeno. Drugi val nas torej prav sedaj, pred prazniki, še posebej opominja na naše temeljno poslanstvo, pomagati najšibkejšim, saj povzroča veliko število socialnih stisk med najbolj ranljivim prebivalstvom, preveč obolelih in nesorazmerno veliko preminulih.

Od sredine marca se nismo mogli več redno sestajati. Položaj nas je prisilil v nove oblike delovanja, zato smo sprejeli spremembe in dopolnitve statuta, s katerimi omogočamo tudi dopisno obliko odločanja na naših video konferenčnih sejah.

V jesenskem času se naše aktivnosti osredotočajo na pomoč najbolj ranljivim skupinam – to pa je izjemno veliko stisk otrok, mladih, družin iz vse Slovenije, starejših, zlasti tistih v domovih starejših občanov. Prav to nas je vodilo v odločitev o pomoči Domu upokojencev Center Ljubljana. Oktobra 2020 smo predali dve tablici za njihovi enoti Poljane in Tabor, ki že omogočata stanovalcem obeh enot lažje komuniciranje s svojci.

Koncem novembra 2020 smo z denarnim prispevkom pomagali mamici samohranilki iz Pomurja, z devetletnim sinom, ki je že s prvim valom epidemije izgubila službo. Pomoč smo namenili v okviru programa BOTRSTVO, ki ga vodi Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje. V to pomoč so se vključile tudi tri deklice in dokazale, da solidarnost ne pozna razlik v starosti. Z denarno pomočjo smo prisluhnili prošnji Sožitja - Zveze društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije oziroma njihovega ljubljanskega društva za pomoč 4-članski družini, ki jo preživlja po ženini smrti oče samohranilec. Pomoč smo namenili tudi 5-članski družini, katere člani so oboleli za COVID-19. Za šoloobveznega otroka smo kupili prenosnik in jim nabavili nekaj oblačil, ki so jih podarile članice in člani kluba.

Naše delovanje bo še naprej usmerjeno v izpolnjevanje poslanstva Lionizma, da se odzivamo na potrebe konkretne sredine in problematike, pomagamo slepim in slabovidnim, osebam z drugimi telesnimi okvarami in prizadetostmi, zdravstveno in socialno ogroženim, zlasti otrokom in mladostnikom, starejšim osebam in s tem uveljavljamo naše geslo Povezujemo generacije.

Vključevali se bomo v dejavnosti Zveze Lions klubov– Distrikt 129 Slovenija, primarno s klubi ljubljanske regije.

Tako kot doslej bomo tudi v letu 2021 sodelovali v vsakoletni akciji Plakat miru, mednarodne izmenjave mladih, z ljubljanskimi centri aktivnosti starejših in ljubljanskimi domovi starejših. Upajmo, da bodo razmere v teh domovih dovoljevale naš živi stik in da bomo prek Ambasadorjev nasmeha omogočili stanovalcem terapijo s psi iz Slovenskega društva za terapijo s pomočjo živali.

Še posebno pozornost bomo namenili pomoči otrokom v težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.

V upanju, da bomo vsi še naprej sposobni in voljni nuditi pomoč ljudem v stiski, se vam zahvaljujem za pozornost, podporo, vloženo delo, prizadevanje in dobre misli.

Vse dobro želim vsem vam drage članice, dragi člani in prijatelji kluba ter vašim dragim.

Želim vam vesele božično-novoletne praznike ter zadovoljno, uspešno in srečno 2021.

Osti jarej!

 

Robert Brezovnik,

predsednik LK Ljubljana Barje 2020 – 2021