03.03.2024

Pozdravni nagovor!

Spoštovane članice, spoštovani člani in prijatelji kluba Lion Ljubljana Barje! Naj se vam na začetku najprej zahvalim za zaupanje in va...

Spoštovane članice, spoštovani člani in prijatelji kluba Lion Ljubljana Barje!

Naj se vam na začetku najprej zahvalim za zaupanje in vas na pragu počitniških pričakovanj vse skupaj prisrčno pozdravim. Že drugo leto nas pesti korona virus, ki je v veliki meri onemogočil naša druženja. Po drugi strani je pa vzpodbudil nove oblike delovanja, ki smo jih uredili tudi s spremembami statuta in tako organizirali srečanja na avdio - video konferencah in omogočili korespondenčno odločanje .

Ko sprejemam predsedovanje našega kluba, ne morem mimo nekaj pomembnih dejstev. Naša država praznuje 25. junija trideseto obletnico svoje samostojnosti. To je čas, ki je za obstoj neke države kratek, a vendarle dovolj dolg, da se pokaže, kje smo s svojimi prizadevanji uspešni, kje pa manj. V tem obdobju je Lionizem že mnogokrat pokazal svojo plemenitost in posluh za sočloveka. Želeli bi si, da bi bilo tega potrebnega vse manj, saj bi to pomenilo, da živimo v okolju, kjer lahko vsakdo poskrbi zase, za svojo družino in pomaga drugim. Toda živimo v obdobju povečane negotovosti zaradi posledic pandemije Covid-19 in naravnih nesreč. Zato je ta čas marsikomu prinesel tudi bridkosti. Na tej točki je zato pomembno, da vidimo, slišimo, čutimo, pomagamo in ne pozabimo na tiste, ki so bolni, starejši, brezposelni, socialno šibkejši, in zaradi takšnih svojih osebnih okoliščin ne zaslužijo niti za človeka dostojno življenje. Zato bo še naprej v ospredju naše temeljno poslanstvo, pomagati najšibkejšim in prepoznava konkretnih posameznikov v našem okolju, ki jim lahko neposredno pomagamo

Tudi vnaprej bodo naše aktivnosti sledile našemu dolgoletnemu geslu “POVEZUJMO GENERACIJE” – to je pomoč otrokom in mladim, kar je v izjemnih stiskah starejših, zlasti tistih v domovih starejših občanov, zelo pomembno.

Seveda pa ne smemo mimo temeljne in zgodovinske pomoči Lionizma – t.j. pomoči slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim.

Velikega pomena je tudi povezovanje izven naših okvirov in medsebojno sodelovanje, vključevanje v dejavnosti Zveze Lions klubov – Distrikt 129 Slovenija, predvsem s klubi ljubljanske regije.

Nadaljevali bomo tudi s sodelovanjem v vsakoletni akciji Plakat miru, z mednarodnimi izmenjavami mladih, z ljubljanskimi centri aktivnosti starejših in ljubljanskimi domovi strejših občanov.

Upam, da nam bodo razmere v septemberskem času dopuščale izpeljati tudi kakšno osebno srečanje, ne le virtualno. S tem bi še bolj utrdili našo medsebojno povezanost in pripadnost, ki stremi k neposredni pomoči, vse v duhu svetovne tradicije, ki jo je Lionizem v svoji zgodovini razvil in v obdobju tridesetih let razširil tudi pri nas.

Bodimo iskreni v pomoči.

We serve!


Saša Dragar Milanovič

Predsednica LK Ljubljana Barje 2021 - 2022