04.12.2023

Pozdravni nagovor predsednice ob zaključku mandata 2022 - 2023!

Pozdravni nagovor predsednice ob zaključku mandata 2022 - 2023! Spoštovane članice, spoštovani člani in prijatelji kluba Lion Ljubljana...

Pozdravni nagovor predsednice ob zaključku mandata 2022 - 2023!

Spoštovane članice, spoštovani člani in prijatelji kluba Lion Ljubljana Barje!

Ob zaključku mandata 2022 – 2023, ki se tega meseca zaključuje, se vam zahvaljujem  za zaupanje in sodelovanje v preteklem obdobju. Predvsem velja zahvala vam vsem v klubu, ki ste za solidarnostne aktivnosti porabili svoj prosti čas. Seveda pa je najpomembnejša pozitivna energija, s katero ste širili osnovno idejo lionizma med ljudi ter na ta način tudi namenili v klubsko blagajno pomemben prispevek. Čestitke tudi vsem trem ustanovnim članicam in trem ustanovnim članom, ki ste že dvajset let ostali zvesti klubu.

Ko končujem predsedovanje našega kluba in se ozrem nazaj, spoznavam, da je Lionizem že mnogokrat pokazal svojo plemenitost in posluh za sočloveka v stiski. Tako smo tudi v našem klubu negovali občutek za neposredno pomoč prizadetim. To smo pokazali v vseh naših aktivnostih, ki so vodile v zbiranje konkretne pomoči posameznikom in skupinam, ustanovam, organizacijam. Poleg tega se na novo spoznavamo z ljudmi, ki jih do sedaj nismo srečevali v življenju, a nas podobni pogledi na družbeno dogajanje, stiske ljudi, združi v eno – v pomoči drugim.

Letošnje leto je bilo za naš klub tudi jubilejno – praznovali smo 20. obletnico delovanja kluba, ki so se je poleg klubskih članov udeležili tudi nekateri nekdanji ustanovni članice in člani kluba, klubski predsedniki in nekdanji člani ter predsedniki Lions klubov 1. cone 1. regije. Poleg guvernerja Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija Radovana Pušnarja so se je udeležili še viceguvernerke Breda Pečovnik, boter ustanovitve kluba Leon Jerovec, predstavnica Centra IRIS - Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne,  mentorica Plakata miru iz Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro in koordinatorka novoletne dobrodelne stojnice iz Rotary kluba Ljubljana Julija.

Vesela sem, da so nas člani in članice nekdanjega LK Ljubljana Trnovski zvon izbrali in postali naši člani, ko so razpustili klub. V klubu smo se zavzeli, da bomo nadaljevali njihovo, pred 10 leti začeto akcijo, zbiranja rabljenih očal, namenjena manj razvitim državam.  V letošnji akciji, ki je potekala od 15. aprila do 13. maja, je bilo zbranih 13.400 rabljenih očal. V akciji so sodelovali še drugi slovenski Lions klubi, otroci v ljubljanskih osnovnih šolah in vrtcih in zaposleni Zdravstvenega doma Ljubljana ter nekaterih domov za ostarele. Seveda je bilo več tudi drugih skupin darovalcev in seveda kupcev v trgovinah Hofer, saj so se zbirala očala v sodelovanju s Hofer trgovina d.o.o.  Hofer je v zvezi s temi aktivnostmi nakazal 1000 evrov pomoči Centru IRIS - Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne. Ob tem naj poudarim, da s to obliko pomoči uresničujemo temeljno in zgodovinsko naravnanost Lionizma – t.j. pomoči slepim in slabovidnim.

Novemu vodstvu polagam na srce, da nadaljuje 20-letno tradicijo delovanja. Na tej točki je zato pomembno, da vidimo, slišimo, čutimo, pomagamo in ne pozabimo na tiste, ki so bolni, starejši, brezposelni, socialno šibkejši, in zaradi takšnih svojih osebnih okoliščin ne zaslužijo niti za človeka dostojno življenje. Zato bo še naprej v ospredju naše temeljno poslanstvo, pomagati najšibkejšim in prepoznava konkretnih posameznikov v našem okolju, ki jim lahko neposredno pomagamo.

Tudi vnaprej bodo naše aktivnosti sledile našemu dolgoletnemu geslu “POVEZUJMO GENERACIJE” – to je pomoč otrokom in mladim, kar je v izjemnih stiskah starejših, zlasti tistih v domovih starejših občanov, zelo pomembno.
Velikega pomena je tudi povezovanje izven naših okvirov in medsebojno sodelovanje, vključevanje v dejavnosti Zveze Lions klubov – Distrikt 129 Slovenija, predvsem s klubi ljubljanske regije. Tako smo obnovili sodelovanje z botrskim klubom Ljubljana Forum, s katerim imamo kar nekaj stičnih točk.

Nadaljevali bomo tudi s sodelovanjem v vsakoletni akciji Plakat miru, z mednarodnimi izmenjavami mladih, z ljubljanskimi centri aktivnosti starejših in ljubljanskimi domovi starejših občanov.
Naj se ob zaključku še posebej zahvalim tajniku Marku Morelu, ki je v tem dveletnem obdobju naredil ogromno administrativnega dela, skrbel za reden potek srečanj, protokol in še mnogo ostalega, manj vidnega, a zato prav tako neprecenljivega. Hvala tudi vsem najožjim članom predsedstva za vso podporo in pomoč.

Novemu predsedniku in novoizvoljeni ekipi, ki bo podpirala njegovo poslanstvo v naslednjem dvoletnem obdobju, želim uspešno delo in čim manj žalostnih zgodb med nami.

 

Bodimo iskreni v pomoči.

Mag. Saša Dragar Milanovič

Predsednica LK Ljubljana Barje 2022 - 2023