Takoj po ustanovitvi se je klub povezal z društvom distrofikov in v okviru akcije »Iskrica«, ki je potekala na pobudo časopisa Dnevnik, pričel reševati stanovanjski problem invalidne mamice s hčerko. Poiskali smo jima primerno stanovanje in plačevali najemnino zanj. V letu 2006 smo projekt uspešno zaključili in našima varovankama zagotovili neprofitno stanovanje.

Že dve leti finančno podpiramo projekt »Nikoli sam«, ki ga uspešno izvaja Zveza prijateljev mladine Ljubljana s ciljem organizirati varno preživljanje prostega časa otrok, ki nimajo možnosti za organizirano popoldansko varstvo in jim pomagati na različnih področjih. Projekt je namenjen predvsem tistim otrokom, ki nimajo prijaznega družinskega okolja, ki ostajajo sami doma, ki izražajo učno šibkost in ki imajo težave s socializacijo.

V mesecu oktobru uspešno organiziramo dobrodelno prireditev, ki smo jo doslej poimenovali Jesen rumena – dobra žena. Ob kulturnem programu in v prijetni družbi zbiramo finančne prispevke, ki jih nato namenimo pomoči potrebnim. V letu 2006 smo zbrane dobrodelne prispevke namenili varovancem Centra za usposabljanje invalidnih otrok »Janka Premrla Vojka« iz Vipave za nakup prilagojenega kombiniranega vozila za prevoz invalidnih oseb ter varovancem Centra za varstvo in usposabljanje invalidnih oseb – INCE iz Mengša za nakup peči za žganje glinenih izdelkov.

Leta 2007 smo s pomočjo MOL in pod pokroviteljstvom župana Ljubljane g. Zorana Jankovića organizirali dobrodelno prireditev na Ljubljanskem gradu, s katero bi pomagali starejšim prebivalcem Ljubljane. Zanje smo v popoldanskem času pripravili koncert Papirniškega pihalnega orkestra Vevče ter manjšo pogostitev. V večernih urah bo gledališka predstava za povabljence. Izkupiček od prodanih vstopnic je prav tako namenjen starejšim občanom Ljubljane – z zbranim denarjem jim bomo omogočili nakup »rdečih telefonov«, ki jih Zavod za oskrbo na domu iz Ljubljane potrebuje pri svojem delu.

Skupaj z ostalimi ljubljanskimi lions klubi vsako leto v mesecu decembru organiziramo dobrodelno božično stojnico v Stari Ljubljani in zbrana sredstva namenimo za humanitarne projekte. Lansko leto smo zbrana sredstva namenili Enoti za intenzivno zdravljenje in nego novorojenčkov v ljubljanski porodnišnici za nakup osilacijskega respiratorja – aparata za podporo pri dihanju nedonošenčkov.

Decembrski izkupiček stojnice smo namenili projektu »Izpolnjujemo želje« ter skupaj z lions klubom Omnia iz Ljubljane gimnazijki Neži Godec, ki ima progresivno mišično distrofijo in je na invalidskem vozičku ter odvisna od respiratorja, omogočili obisk Rima v spremstvu zdravnika.

Aktivno sodelujemo tudi v svetovni akciji »Plakat miru« in z namenom zbiranja dobrodelnih prispevkov za celoten Distrikt 129 – Slovenija tiskamo lionistični koledar in lionistične voščilnice na to temo.

Osnovni šoli Šmartno pod Šmarno goro, s katero že več let sodelujemo v akciji »Plakat miru«, smo podarili slikarska stojala in slikarske table. Obiskujemo varovance v domovih starejših občanov, kjer zanje prirejamo kulturne prireditve, kot sta bila na primer nastop glasbenika Toma Juraka in likovna razstava na omenjeno temo »Plakat miru«.

Učenki ljubljanske osnovne šole smo financirali šolo v naravi.

Finančno smo podprli projekt »Učna pot za slepe in slabovidne« na Vrtnarski šoli v Celju.

Naš klub je dejaven tudi v mednarodnem okolju, saj je pobraten z lions klubom Saint Etienne Doyen iz Francije.